วิธีใช้งาน


Updated by: channarongk@hotmail.com
Last updated: 26/1/2019

สารบัญ
• การสมัครสมาชิกใหม่
• การเข้าสู่ระบบ
• ผู้ว่าจ้าง(Employer) ล็อกอิน
• ผู้รับงาน(Contractor) ล็อกอิน
• การอัปเดทความคืบหน้าของงาน
• การปิดงาน
• ความหมายของสถานะ
• การพิมพ์ประวัติการทำงาน(Resume)
• การประยุกต์ใช้งานสำหรับ แผนกไอที หรือร้านคอม


ระบบหลักของ ThaiFixIT.com มีดังนี้

การสมัครสมาชิกใหม่
1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสมัครสมาชิกใหม่
a. ชื่อ, นามสกุล, อีเมล, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน และ บทบาท
2. เปิดเว็ปไซต์ https://www.thaifixit.com
3. คลิกลิงค์ สมัครสมาชิก อยู่มุมขวาบนหน้าจอเพื่อป้อนข้อมูล
4. จากนั้นผู้ใช้จะได้รับอีเมลยืนยันสมัครสมาชิกใหม่
5. ผู้ใช้จะต้องActivate โดยกดลิงค์ที่ส่งไปให้ในอีเมล
6. ในกรณีที่มีปัญหาไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่อ แอ็ดมิน เพื่อยืนยันตัวตนและทำการActivate Account ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์

การเข้าสู่ระบบ
1. คลิกลิงค์ เข้าสู่ระบบ อยู่มุมขวาบนหน้าจอเพื่อป้อน ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
2. ระบบจะแสดงข้อความว่า You are logged in as ผูรับงาน หรือ Employer
3. หากท่าน ล็อกอินไม่สำเร็จ เพราะลืมรหัสผ่าน ให้คลิกลิงค์ ลืมรหัสผ่าน
4. ท่านจะต้องป้อน ชื่อผู้ใช้ และอีเมล ที่ใช้ลงทะเบียน และกดปุ่ม Submit
5. จากนั้นท่านจะได้รับ อีเมล ที่มีลิงค์สำหรับ เปลี่ยน รหัสผ่าน ใหม่
6. ในกรณีที่มีปัญหา ให้ติดต่อ แอ็ดมิน เพื่อแก้ไข

เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก
1. คลิกลิงค์ การตั้งค่า เพื่ออัปเดทข้อมูลส่วนตัวเช่นที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
2. หากท่านเป็น ผู้ว่าจ้าง คลิกลิงค์ ลงทะเบียน เพื่ออัปเดทข้อมูลอ้างอิงต่างๆ
3. หากท่านเป็น ผู้รับงาน คลิกลิงค์ ลงทะเบียน เพื่ออัปเดทประวัติการทำงาน การศึกษา ทักษะทางไอที ภาษา

ผู้ว่าจ้าง(Employer) ล็อกอิน
1. ผู้ว่าจ้าง แอ็กเคาท์มีสองแบบ คือแบบธรรมดา กับ แบบบริษัท (Corporate)
2. ในกรณีที่แอ็กเคาท์ของท่านเป็นแบบธรรมดา แต่มีความประสงค์จะอัปเกรดเป็นแบบบริษัท ให้แจ้งความประสงค์กับ แอ็ดมิน
3. ความแตกต่างของทั้งสองแบบคือ แบบธรรมดา เมื่อท่านเปิดงานซ่อมใหม่ ในเวลาต่อมา แอ็ดมิน จะเป็นผู้กำหนด ผูรับงาน ที่เหมาะกับงานให้ท่าน ส่วนแบบบริษัท จะอำนวยความสะดวกโดย ท่านสามารถแจ้งรายชื่อ ผูรับงาน กับ แอ็ดมิน เพื่อเพิ่มรายชื่อใน Preference List ล่วงหน้าได้
4. หลังจากอัปเดทข้อมูลส่วนตัวในเมนู การตั้งค่า และ ลงทะเบียน แล้ว เมนู กระดานสรุป จะเป็นหน้าหลัก ที่อำนวยความสะดวกการใช้งานระบบแจ้งซ่อม
5. ท่านสามารถ เปิดงานใหม่ ติดตามความคืบหน้าของงาน โต้ตอบงานกับ ผู้รับงาน ในเมนู กระดานสรุป
6. การเปิดงานใหม่ คลิ๊กเมนู กระดานสรุป > สร้างงานใหม่
7. ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่างๆเช่น ประเภทของงาน ความเร่งด่วน งบประมาณ วันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุด คำอธิบายปัญหาหรืองาน อัปโหลดภาพประกอบถ้ามี แล้วกดปุ่ม บันทึก
8. เมื่อจ่ายงานให้ผู้รับงานแล้ว และผู้รับงานเริ่มป้อนข้อมูลงาน สถานะของงานจะเปลี่ยนจาก New เป็น In Progress
9. ระบบจะไม่อนุญาติให้นายจ้างแก้ไขรายละเอียดของงาน เพื่อให้ผู้รับงาน มุ่งมั่นทำงาน ตามที่ตกลงไว้แต่ต้นเท่านั้น ให้นายจ้างติดต่อ แอ็ดมิน หากต้องการเปลียนแปลงรายละเอียดงาน
10. ดูความคืบหน้าของการดำเนินงาน คลิ๊กเมนู กระดานสรุป > งานของฉัน
11. ท่านจะเห็นรายการงานที่เปิด พร้อม สถานะปัจจุบัน
12. หากต้องการดูสรุป ให้ชี้เมาท์ไปที่ เลขที่งาน ข้อมูลจะปรากฎ
13. หากต้องการดูรายละเอียดให้คลิกที่ เลขที่งาน เพื่อเปิดหน้าใหม่
14. เมื่อเข้าสู่หน้า แก้ไขงาน xxxx, ท่านสามารถป้อนข้อความสื่อสารโต้ตอบกับ ผู้รับงาน
15. ในกรณีที่ ผู้รับงาน ทำงานเสร็จ สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็น Resolved. หากนายจ้างมีข้อโต้แย้ง ก็สามารถพิมพ์ข้อความลงในช่อง บันทึกงาน ได้ แล้วสถานะของงานจะเปลี่ยนเป็น Awaiting User Info
16. หากนายจ้างไม่มีข้อโต้แย้ง สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็น Closed ภายใน 24ชั่วโมง
17. นายจ้างจะได้รับเมลสรุปเมื่องานเสร็จ พร้อมลิงค์สำหรับประเมินความพึงพอใจ

ผู้รับงาน(Contractor) ล็อกอิน
1. หลังจากอัปเดทข้อมูลส่วนตัวในเมนู การตั้งค่า และ ลงทะเบียน แล้ว เมนู กระดานสรุป จะเป็นหน้าหลัก ที่อำนวยความสะดวกการใช้งานระบบแจ้งซ่อม
2. เมื่อ ผูรับงาน ได้รับอีเมลแจ้งมีงานเข้า ThaiFixIT.com: Incident xxx has been assigned to you
3. การเข้าไปดูงาน คลิ๊ก กระดานสรุป > งานของฉัน > เลขที่งาน xxx
4. ผูรับงาน เริ่มป้อนข้อความที่ต้องการสื่อสารกับนายจ้าง หรือบันทึกช่วยจำ ที่เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่
5. ในกรณีที่ต้องการส่งสำเนาการสนทนาให้ฝั่งนายจ้างทางอีเมล ให้ป้อนข้อความที่ต้องการสื่อสาร คลิกเช็คบ็อกซ์ I want to email user ก่อนกดปุ่ม Save
6. การอัปเดทความคืบหน้าของงาน
a. บันทึกข้อความในฟิลด์ Worknotes
b. เปลี่ยนฟิลด์สถานะตามความเหมาะสม โดยปรกติจะมีเป็นค่า In Progress
c. ฟิลด์ Follow Up รับค่าวันที่และเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนการตามงาน
d. ถ้าต้องการส่งข้อความให้นายจ้างทางอีเมล คลิก เช็คบ็อกซ์ ต้องการส่งอีเมลให้ยูสเซอร์
e. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อความ
7. การปิดงาน
a. เมื่องานเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Resolve สีฟ้า
b. จากนั้น จะหน้าจอเล็กๆชื่อ My job is complete ขึ้นมา
c. ให้เลิกค่าที่เหมาะสมในฟิลด์ ดรอปดาวน์ อธิบายว่า ได้แก้ปัญหาแบบชั่วคราว หรือถาวร
d. จากนั้นพิมพ์คำอธิบายสั้นๆว่า ได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อแก้ปัญหา
e. กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึก
f. สถานะของงานจะถูกเปลี่ยนเป็น Resolved
g. ระบบจะส่งอีเมลแจ้งนายจ้างว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
h. หากนายจ้างไม่มีข้อโต้แย้งภายใน 24 ชัวโมง สถานะของงานจะถูกเปลี่ยนเป็น Closed
i. เมื่อสถานะของงานเป็น Closed ก็ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของงานได้อีกแล้ว
8. ความหมายของสถานะที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
a. New: งานเข้ามาใหม่
b. In Progress: กำลังดำเนินงาน
c. Awaiting User Info: รอข้อมูลเพิ่มเติมจากอีกฝั่งหนึ่ง
d. On Hold: หยุดงานชั่วขณะ
e. Resolved: งานแล้วเสร็จ
f. Closed: ปิดงาน

การพิมพ์ประวัติการทำงาน(Resume)
1. ล็อกอินแบบ ผูรับงาน
2. ป้อนข้อมูลในเมนู การตั้งค่า และ ลงทะเบียน ให้สมบูรณ์
3. เปิดเมนู กระดานสรุป > เมนูด่วน …
4. กดลิงค์ ดูเรซูเม่ (Template 1) เพื่อแสดงผลเรซูเม่แบบ pdf
5. หากต้องการขึ้นหน้าใหม่ให้แก่หัวข้อต่าง
a. คลิกเมนู ลงทะเบียน > อัปเดทเรซูเม่
b. ติกค่าใน ต้องการขึ้นหน้าใหม่ เช่น ประสบการณ์การทำงาน, การอบรม, ทักษะทางเทคนิค, ภาษา, บุคคลอ้างอิง
6. กดปุ่ม บันทึก

การประยุกต์ใช้งานสำหรับ แผนกไอที หรือร้านคอม
1. สร้าง แอ็คเค้าท์ผู้ว่าจ้าง แล้วแจ้งความประสงค์ อัปเกรดเป็น ผู้ว่าจ้างแบบองค์กร
2. สร้าง แอ็คเค้าท์ผูรับงาน แจกไอทีทีมรายบุคคล
3. แจ้งรายชื่อ ผูรับงาน มาที่ แอ็ดมิน เพื่อทำการผูกรายชื่อเข้ากับ ผู้ว่าจ้างแบบองค์กร
4. ผู้ว่าจ้าง เริ่มสร้างงาน แล้วจ่ายให้ ผูรับงาน ในสังกัด
5. ผูรับงาน ที่ได้รับงานงานเริ่มบันทึกความคืบหน้าของงาน
6. เมื่อ ผูรับงาน ปิดงาน ระบบจะส่ง แบบฟอร์ม ให้ ผู้ว่าจ้าง ประเมินความพึงพอใจ

หากท่านเจอ Bugs โปรดอีเมล รูปหน้าจอ มาให้ผมหน่อย เพื่อปรับปรุงแก้ไข
หากมีคำแนะนำ ก็สามารถ คลิก ติดต่อเรา แล้วพิมพ์ข้อความส่งมาได้

ขอบคุณครับ

ทีมงานแอ็ดมิน