ข้อกำหนดการใช้


ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ ThaiFixIT.com มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เราพยายามปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ ทางเราไม่รับรองหรือรับประกัน ความสมบูรณ์ความถูกต้อง หากนำข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์

ThaiFixIT.com จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างจริงจัง ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือบริการและทรัพยากรที่อาจช่วยคุณในการหางานมากขึ้น อย่างไรก็ตามเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณในบางครั้ง โดยจะมีการแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการปรับปรุงและการแก้ไขข้อตกลงทุกครั้ง